Hipoterapia, czyli efektywna forma rehabilitacji osób niezależnie od wielu

Rodzice , których dzieci mają stwierdzoną jakąś niepełnosprawność poszukują przeróżnych możliwości terapii. Jedną z metod, które mają szerokie grono zwolenników jest hipoterapia. Na czym polega ta forma terapii? Czy w istocie jest jedną z bardziej skutecznych metod rehabilitacji dzieci? Czy jest to tylko metoda dla dzieci?

Hipoterapia to rodzaj terapii, w której rolę terapeuty czy raczej pomocnika terapeuty pełni koń. Dobroczynne oddziaływanie konia na osoby chore dostrzegli już mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Metoda ta do wykorzystywanej obecnie medycyny trafiła jednak dopiero w XX wieku.

Koń na pastwisku

Autor: burlan marius
Źródło: http://www.flickr.com

Hipoterapia jest obecnie niezwykle popularną, przynoszącą wyjątkowo dobre efekty metodą rehabilitacji osób w różnym wieku, które są niepełnosprawne ruchowo i umysłowo. Hipoterapii nie może prowadzić osoba nie posiadająca do tego uprawnień. Nie może też być stosowana bez wyraźnego wskazania lekarza.

Czy zajmują Cię tego typu tematy? Jeżeli tak, to jeszcze więcej takiego rodzaju postów znajdziesz na naszej kolejnej witrynie. Namawiamy!

Dzięki tej metodzie naprawdę duża grupa osób odzyskuje nie tylko sprawność ruchową, ale także umysłową. Do hipoterapii używane są tylko zaskakująco łagodne konie. Nie mogą to być konie bardzo młode, raczej wybiera się osobniki starsze. Na terenie naszego kraju najczęściej wykorzystywanymi końmi podczas hipoterapii są konie rasy huculskiej.

hipoterapia

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Uczestnicząc w zajęciach z hipoterapii, można naprawić postawę ciała. U osób , które poddane zostały tej formie terapii pojawia się poprawa napięcia mięśni, poprawie ulega także koordynacja ruchowa . Po terapii z pomocą konia jej uczestnicy z mniejszymi trudnościami nawiązują kontakty społeczne odsyłam do tej strony z agroturystyką konną. Jest to forma terapii wyjątkowo polecana do pracy z dziećmi , które mają stwierdzony autyzm lub zespół Downa. W przypadku dzieci z autyzmem efekty hipoterapii są naprawdę dobre, choć trzeba na nie czekać nieraz naprawdę długo. Można ją polecić także rodzicom , których dzieci borykają się z porażeniem mózgowym. W wielu przypadkach zbawienne oddziaływanie uwidacznia się już po kilku tygodniach terapii. Na terapię dzieci uczęszczają w przeważającej większości przypadków raz w tygodniu. Oczywiście nie ma przeszkód, aby uczestniczyły w zajęciach częściej. Znacznym ograniczeniem może być tutaj tylko sytuacja majątkowa rodziców – półgodzinne zajęcia to koszt około dwudziestu złotych. Dużej części rodziców na to po prostu nie stać.