Usługi gwarantowane w zakładach opieki paliatywnej

Hospicjum to miejsce o niezwykle specyficznej roli. Najważniejszym zadaniem instytucji tego typu jest gwarantowanie opieki osobom nieuleczalnie chorym, będącym w terminalnym stadium choroby. Często tymi schorzeniami są przykładowo nowotwory złośliwe.

Zadaniem hospicjum jest zmniejszenie cierpienia chorych, możliwe wyeliminowanie bólu i zapewnienie godnego życia w tym czasie. Istnieją rozmaite specjalne typy hospicjów, zaliczają się do nich przykładowo placówki przeznaczone jedynie dla osób starszych, a także hospicja dziecięce. Na terenie Polski istnieje wiele placówek tego rodzaju, przy czym wiele z nich funkcjonuje przy

Zbiórka pieniędzy

Autor: Howard Lake
Źródło: http://www.flickr.com

rozmaitych fundacjach kościelnych czy zakonnych – w tego typu zakładach nierzadko pracują zakonnice i inne osoby duchowne. Istnieje po parę placówek tego typu w danym regionie – przykładowo pod hasłem „hospicjum śląskie” lub hospicjum z Katowic http://www.hospicjumkatowice.plych hospicjów, kierowanych przez różne organizacje.

Specyfika opieki zapewnianej w hospicjach
Jak już zostało wspomniane, pracownicy zakładów opieki paliatywnej to osoby, których praca służy ulżeniu chorym i złagodzeniu ich bólu. Oczywiście w inny sposób wyglądać będą powinności pielęgniarki zatrudnionej w hospicjum dla dzieci, a inaczej tej, która pracuje wyłącznie z osobami starszymi. Każdy pacjent zresztą wymaga trochę innego rodzaju opieki z uwagi na rodzaj choroby, na jaką cierpi i jej stadium. Zasadniczo jednak w hospicjach zatrudnione są osoby z wykształceniem medycznym, których powinnością jest rutynowa opieka nad chorym. Ogranicza się to do takich zadań jak na przykład mycie, karmienie czy wyprowadzanie na spacer osób poruszających się na wózkach.

Dodatkowe usługi wykonywane w hospicjach
Nowoczesne hospicja tak samo jak inne instytucje starają się iść z duchem czasu i zapewniać własnym pacjentom jak najlepsze warunki. Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło „opieka paliatywna Katowice” uzyskuje się informacje o typachttp://www.hospicjumkatowice.pl/jak-nas-wesprzec/1-procent.html a więc leczenie z wykorzystaniem dźwięków, która to metoda może przynieść chorym dużą ulgę. Poza tym obecnie w większej części placówek chorzy oprócz stałego kontaktu z lekarzami mają możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.