Usługi gwarantowane w zakładach opieki paliatywnej

Hospicjum to miejsce o niezwykle specyficznej roli. Najważniejszym zadaniem instytucji tego typu jest gwarantowanie opieki osobom nieuleczalnie chorym, będącym w terminalnym stadium choroby. Często tymi schorzeniami są przykładowo nowotwory złośliwe.

Zadaniem hospicjum jest zmniejszenie cierpienia chorych, możliwe wyeliminowanie bólu i zapewnienie godnego życia w tym czasie. Istnieją rozmaite specjalne typy hospicjów, zaliczają się do nich przykładowo placówki przeznaczone jedynie dla osób starszych, a także hospicja dziecięce. Na terenie Polski istnieje wiele placówek tego rodzaju, przy czym wiele z nich funkcjonuje przy

Zbiórka pieniędzy

Autor: Howard Lake
Źródło: http://www.flickr.com

rozmaitych fundacjach kościelnych czy zakonnych – w tego typu zakładach nierzadko pracują zakonnice i inne osoby duchowne. Istnieje po parę placówek tego typu w danym regionie – przykładowo pod hasłem „hospicjum śląskie” lub hospicjum z Katowic znajduje się aż kilka rozmaitych hospicjów, kierowanych przez różne organizacje.

Specyfika opieki zapewnianej w hospicjachJak już zostało wspomniane, pracownicy zakładów opieki paliatywnej to osoby, których praca służy ulżeniu chorym i złagodzeniu ich bólu. Oczywiście w inny sposób wyglądać będą powinności pielęgniarki zatrudnionej w hospicjum dla dzieci, a inaczej tej, która pracuje wyłącznie z osobami starszymi. Każdy pacjent zresztą wymaga trochę innego rodzaju opieki z uwagi na rodzaj choroby, na jaką cierpi i jej stadium. Zasadniczo jednak w hospicjach zatrudnione są osoby z wykształceniem medycznym, których powinnością jest rutynowa opieka nad chorym. Ogranicza się to do takich zadań jak na przykład mycie, karmienie czy wyprowadzanie na spacer osób poruszających się na wózkach. http://www.hospicjumkatowice.pl

Dodatkowe usługi wykonywane w hospicjach
Nowoczesne hospicja tak samo jak inne instytucje starają się iść z duchem czasu i zapewniać własnym pacjentom jak najlepsze warunki. Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło „opieka paliatywna Katowice” http://www.hospicjumkatowice.pl/jak-nas-wesprzec/1-procent.html uzyskuje się informacje o typach tych nowych usług. Jest to więc przykładowo muzykoterapia, a więc leczenie z wykorzystaniem dźwięków, która to metoda może przynieść chorym dużą ulgę. Poza tym obecnie w większej części placówek chorzy oprócz stałego kontaktu z lekarzami mają możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.