Co powinno zawierać dowolne sprawozdanie finansowe?

Dokument finansowy jest w najwyższym stopniu podstawowym rodzajem raportu dowolnej jednostki gospodarczej. Wykonuje się taki dokument na koniec dowolnego roku obrotowego konkretnego zakładu lub w innym – przewidzianym przez ustawę – zamyśle zamknięcia ksiąg księgowych.

jakość

Autor: Zuerichs Strassen
Źródło: http://www.flickr.com
Obowiązek dotyczący sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w jednostkach wykorzystujących tzw. pełną księgowość, jest narzucony przez ustawę o rachunkowości.

Gdy ciekawi Cię przedstawiany temat, to odsyłam do tego serwisu (https://tempex.com.pl/ochrona-stop/), gdyż odnajdziesz tu masę interesujących zagadnień na ten temat.

Dokument tego typu jak sprawozdanie finansowe ma ściśle wyznaczoną formę. Nade wszystko trzeba go sporządzić w solidny sposób, porównywalny tak, żeby jego adresat mógł bez problemu odczytać wszystkie konieczne i znajdujące się w tamtym miejscu informacje. Dodanie do sprawozdania finansowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia o rachunkowości, powinien ogarniać przede wszystkim markę i centralę danej firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wykazanie dobrego sądu czy też odmiennego organu prowadzącego dziennik, musi też posiadać wskazanie okresu trwania działalności jednostki, jeśli jest on ograniczony, to wskazane wskazanie czasu trwania działalności jednostki jest ograniczone wskazaniem czasu.

pracownik

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
Takiego rodzaju dokument powinien posiadać również wskazanie, czy też sprawozdanie finansowe było sporządzone przy zakładaniu działalności gospodarczej przez jednostkę w dającą się kiedyś przewidzieć i czy też nie istnieją którekolwiek okoliczności sugerujące zagrożenie kontynuacji przez nią działalności. Następną niezwykle znaczącą sprawą opracowywania sprawozdania finansowego jest poprawna kalkulacja wszystkich składników majątku.

Konieczne jest do tego wcześniejsze wykonanie oraz rozliczenie inwentaryzacji w spółce. Niezwykle istotne jest również to, aby wycenione aktywa i pasywa majątku zostały umieszczone w odpowiednich częściach takiego sprawozdania.
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , , , ,