Bezpieczeństwo w różnorodnych miejscach pracy

W różnorodnych miejscach pracy, w szczególności tam, gdzie pracuje się fizycznie, znaczną uwagę zwraca się na kwestie bezpieczeństwa zatrudnionych. Jest to sprawa bardzo ważna, bowiem dotyka bezpośrednio ludzkiego zdrowia i życia.

Z tego powodu w każdym miejscu tego typu trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Reguły i zasady bhp na pierwszym miejscu powinny być znane wszystkim pracownikom. Tylko w takim przypadku będą oni w stanie się do nich stosować, gdy będą je dokładnie znali – więcej na . Oprócz tego dla każdego zakładu te przepisy trzeba konkretnie dostosować. Każda firma ma bowiem inną specyfikę, wynikającą przykładowo z typu wytwarzanego produktu czy z rodzaju stosowanych maszyn. Praca w niektórych rodzajach zakładów bywa o wiele bardziej niebezpieczna niż w innych.

Strój i zachowanieW wielu zakładach pracy oczekuje się noszenia określonego ubioru. Zazwyczaj są to różnego rodzaju komplety robocze.

praca na wysokościach

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com

Nierzadko spotyka się również robocze buty, zazwyczaj ciężkie i wzmocnione i rękawice do ochrony rąk przed urazami i grożnymi substancjami. Ochrona ciała jest bardzoogromnie ważna dla samopoczucia, a przede wszystkim zdrowia zatrudnionych. Pożyteczne nawyki mogą w pewnych sytuacjach uratować ludziom zdrowie lub życie. Dlatego tak ważne jest właściwe powiadamianie pracowników o konieczności posiadania i używania stroju roboczego. Przykładem może być używanie kasków ochronnych na budowie, które chronią pracowników przed przedmiotami spadającymi z góry.

Szkolenia
W miejscach pracy niezwykle istotne jest szkolenie (rekomenduję zestaw szkoleniowy: Franklin Covey zarządzanie kryzysowe szkolenie) pracowników pod względem zachowywania bezpieczeństwa. Do tego urządza się specjalne szkolenia bhp. Ostatnio w sumie obowiązek brania udziału w takich szkoleniach mają zatrudnieni w niektórych branżach oraz studenci wyższych uczelni. Uczestnik szkolenia bhp zyskuje niezbędną wiedzę w kwestii zachowywania się w przypadku niebezpiecznych sytuacji, mających miejsce w miejscu pracy. Generalnie uczy to postępowania w rozmaitych sytuacjach. Zazwyczaj łączy się to ze szkoleniem przeciwpożarowym w niezbędnym zakresie oraz z nauką pierwszej pomocy. Z całą pewnością jest to szkolenie bardzo przydatne i warto je odbyć.
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , , , , , ,