W jaki sposób wypełnić deklarację PIT-38? – przeczytaj więcej

Bez wątpliwości najprostszym sposobem rozliczania się z urzędem podatkowym jest dziś rozliczanie się przez internet. Co roku coraz większa ilość podatników rozlicza się z urzędem skarbowym dokładnie w tenże sposób.
Formularz zeznania podatkowego PIT-38 służy do rozliczenia dochodów kapitałowych.

pożyczki

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
miejsce
Składają go osoby, jakie w roku podatkowym otrzymały intraty między innymi z odpłatnego przekazania wartościowych papierów bądź też objęcia udziałów w spółkach. Podpowiadamy w jaki sposób wypełnić go w temacie pitów 38. Zgodnie z art. 45 regulacji, deklarację składa się w czasie do dnia trzydziestego kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli potrzebne Ci dodatkowe dane na omawiany tutaj wątek, to z pewnością potrzebne Ci to cenne i wiarygodne źródło.

Podatnicy niemający na terenie Polski miejsca zamieszkania, jeżeli uzyskali w roku podatkowym intraty ze źródeł przychodów położonych na terenie Polski, a planują opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. czasem, są obowiązani oddać zeznanie za rok skarbowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklarację złożyć możesz wprost w urzędzie skarbowym bądź nadać (oddać, posłać) w sposób założony w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (m.in. w postaci dokumentu elektronicznego poprzez net, w tym bez potrzeby uwierzytelniania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Podatnicy mający punkt zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej składają zeznanie do urzędu fiskalnego ustalonego według miejsca zamieszkania w poprzednim dniu roku podatkowego, a kiedy zamieszkanie na terenie Polski ustało przed tym dniem – wedle poprzedniego miejsca zamieszkania na jej obszarze portale dla podatników. Podatnicy niemający miejsca zamieszkania na obszarze Polski składają deklarację do urzędu skarbowego stosownego w kwestiach opodatkowania jednostek zagranicznych, jak podaje portal podatnika.
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , ,