Odprowadzenie składek ZUS od pensji brutto.

Otrzymując każdego miesiąca wynagrodzenie za pracę można się zdumieć, że jest ono mniejsze od sumy jaka jest zawarta na umowie. Jeśli w ogłoszeniu o pracę umieszczona jest kwota wynagrodzenia brutto spróbuj zainteresować się ile dostaniesz pensji i oblicz netto z brutto. stawka brutto jest to wielkość jaką otrzymamy przed odliczeniem podatku i składek obciążających robotnika.

W tym zawarte są także premie i dodatki, uposażenie za godziny nadprogramowe i nocki, ekwiwalent za urlop, zapłata za okres choroby oraz zasiłki ZUS. Po potrąceniu składek otrzymujemy płacę netto czyli kwotę jaką naprawdę dostaniemy. Obliczanie wynagrodzenia netto (kliknij) nie jest łatwe dla normalnego człowieka. Wypada wiedzieć, że odprawy emerytalne i rentowe, nagrody rocznicowe, odprawy są zwolnione od odliczeń. Obciążenia mogą mieć charakter przymusowy lub dobrowolny. Przymusowe to składki na ubezpieczenie socjalne, zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym, że to chlebodawca jest zmuszony do finansowania składek, otrzymujemy mniej pieniędzy na wypłatę, ale jednocześnie zatrudniony nie musi się tym zajmować i pilnować terminów opłat.

obliczenia księgowe

Autor: 401(K) 2012
Źródło: http://www.flickr.com

Takie obliczenia dotyczą w przypadku umowy na etat, natomiast inaczej jest w sytuacji, gdy mamy umowę cywilnoprawną. Wówczas obliczanie uposażenia uzależnione jest od tego czy zatrudniony jest studentem poniżej 26 roku, w tych okolicznościach chlebodawca nie jest zobowiązany do opłat na ubezpieczenia społeczne i medyczne lub gdy pracobiorca jest już zatrudniony u drugiego pracodawcy, wtenczas odprowadzamy opłatę na ubezpieczenie zdrowotne i przedpłatę na podatek od dochodu pracownika. Wielkość składki ZUS (więcej) zależna jest od wysokości pensji pracownika.

Jednak w sytuacji osób prowadzących własną działalność najniższa opłata zależna jest od kwoty określonej z początkiem zaczynającego się roku. W roku 2015 podstawę naliczenia wielkości składek stanowi kwota 2 375,40 złotych. Składki na ubezpieczenie socjalne są obowiązkowe i obejmują: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy.https://www.lombardtargowek.pl/skup-zlota/ skup złota Warszawa TargówekAutor
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , ,