Kto to jest aktuariusz i jakimi kwestiami się zajmuje? Jego główne zadanie to wycena aktuarialna, co to jest?

Zadaniem aktuariusza jest kalkulacja wielkości przyszłych zobowiązań usługobiorcy oraz przygotowanie planu pozwalającego na wywiązanie się z nich bez strat finansowych. Zadanie więc, jak widzimy, jest dość dużym wyzwaniem – rynek finansowy właściwie nigdy nie daje stuprocentowych gwarancji. Wycena aktuarialna jednakże, prowadzona przez profesjonalne biuro aktuarialne z doświadczeniem i uprawnieniami, czyli mających certyfikowanych przez KNF aktuariuszy, zapewnia bardzo znaczne prawdopodobieństwo sprawdzalności.

wykres wzrostu na forex

Autor: Przemek Zawadzki
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz to specjalista w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, jak również statystyki i prawdopodobieństwa, dodatkowo zna dobrze pojęcia ekonomii, rachunkowości ubezpieczeniowej, a także baz danych i modelowania matematycznego (dowiedz się więcej). Tego typu wiedza w połączeniu z nowatorskimi i sprawdzonymi sposobami pracy pozwala na niezwykle dokładne prowadzenie wyceny. Punktem wyjścia do jej zrobienia jest analiza sytuacji wyjściowej firmy. Te usługi (kontener na śmieci bemowo) aktuarialne odnoszą się do rezerw pracowniczych, bierze się pod uwagę na przykład kwestie takiego typu, jak struktura demograficzna zatrudnionych i właściwe dane, jak płeć, wiek, data zatrudnienia oraz okres pracy w firmie. Jednocześnie bierze się pod uwagę wielkość ich wynagrodzenia, sytuację finansową przedsiębiorstwa a także kwestie takiego typu, jak fluktuacja zatrudnionych. W oparciu o te liczby, jak również informacje związane z założeniami demograficznymi oraz ekonomicznymi takimi, jak chociażby stopa procentowa do dyskontowania przyszłych świadczeń pracowniczych, lub też umieralności i zachorowalności pracowników w przyszłości tworzony jest raport ukazujący wycenę oraz wskazówki do postępowania w następnych latach, aby realne było zachowanie pełnej rentowności.

Obliczenia

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Wycena aktuarialna prowadzona jest raczej metodą indywidualną prospektywną, oznacza to, iż za każdym razem zastosowane są pewne, ale i indywidualnie dostosowane do sytuacji klienta narzędzia. Podkreślić warto, iż metoda zgodna być musi z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, co znaczy KSR 6, ustawą o rachunkowości, ale także z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, co oznacza MSR 19. Zalecają one zastosowanie metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, jaka zakłada tak naprawdę proporcjonalne narastanie zobowiązań pracodawcy do płacenia świadczeń pozapłacowych w perspektywie długofalowej. Pozwala to więc na pewne działania, jakie zawsze się sprawdzają, bo są pewne, obliczane wcześniej i wdrożone w wielu pozostałych miejscach. Wszystko to powinno być więc dokładnie obliczone, jak więc widzimy aktuariusz musi być bardzo precyzyjny.