Pierwsze kroki w sektorze ubezpieczeniowej w Rzeczpospolitej

Europa Środkowo-Wschodnia to ekspansywnie rozrastający się sektor ubezpieczeń. Jest to nadal sprzyjający miejsce na rozpoczęcie kariery w tej gałęzi gospodarki.
Pragnąc zacząć biznes w branży ubezpieczeniowej jako pośrednik ubezpieczeniowy na początek musimy uzyskać kompetencje do działania w ramach czynności agencyjnych.

kurs agenta ubezpieczeniowego

Autor: A. Birkan ÇAGHAN
Źródło: http://www.flickr.com
pośrednik ubezpieczeniowy

Autor: Heather
Źródło: http://www.flickr.com
W tym celu należy określić firmę ubezpieczeniową, z którym chcemy nawiązać biznes.

Interesuje Cię skąd pozyskujemy informacje na przedstawiony w tym poście temat? Zachęcamy zatem do następnej witryny – tam czeka na Ciebie ekstra źródło (https://www.traple.pl/category/prawo-autorskie/).

Musimy przejść szkolenie a także zdać egzamin. Szczegółowe wymogi opisujące możliwość uzyskania kompetencji przedstawiają akty prawne ministra. Jeżeli w przeszłości nie mieliśmy kontaktu ze sprzedażą polis, to kurs agenta ubezpieczeniowego liczy 152 godziny. Aplikujący na pośrednika ubezpieczeniowego zdobędzie informacje z gałęzi ubezpieczeniowej, a równocześnie sposobów akwizycji, etyki zawodowej i przepisów prawa. W trakcie kursu zostaną także przedstawione Produkty oraz funkcjonowanie firmy ubezpieczeniowej dla którego pośrednik ubezpieczeniowy będzie wykonywał czynności agencyjne. Po zaliczeniu egzaminu następuje zawarcie umowy agencyjnej z określonym firmą ubezpieczeniową. Kolejny etap to zapis do rejestrów agentów ubezpieczeniowych. Należy pamiętać, że zmieniając zakład ubezpieczeń będziemy musieli przejść ekstra kursy tzw. „produktowe” liczące 48 godzin. Z kolei jeżeli sprzedajemy ubezpieczenia jako pracownik u danego pośrednika, a zamierzamy zmienić pracodawcę, a nie firmę ubezpieczeniową nie będzie obowiązku odbycia ekstra kursów.

Puste pomieszczenie

Autor: Matt Brown
Źródło: http://www.flickr.com
Na samym początku powinna też zostać podjęta decyzja czy będziemy pracować jako pośrednik ubezpieczeniowy dla jednego zakładu czy podejmiemy współpracę jako multiagent. Każda decyzja przysparza profity zarówno dla klienta jak i pośrednika.

Należy poznać oczekiwania potencjalnych klientów reprezentowanych przez nas produktów. Powinniśmy również rozważyć czy będziemy pracować jako agent ubezpieczeniowy na własną rękę czy posiadając kurs agenta ubezpieczeniowego zaczynamy pracować w biurze ubezpieczeń.
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , , , ,