Co to jest ochrona danych osobowych oraz jakie to mogą być dane?

Jest to temat, o którym ostatnimi czasy jeszcze więcej się pisze i mówi. Rośnie także świadomość ludności dotycząca prawa zabezpieczenia swoich danych osobistych. Również takich danych, które powierzone są podmiotom obcym.
Według rozporządzenia RODO dane osobowe, to wszystkie dane, które tyczą się zidentyfikowanej lub prawdopodobnej do zidentyfikowania fizycznej osoby.

Witryna sklepowa

Autor: FaceMePLS
Źródło: http://www.flickr.com
Taka osoba ewentualna do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość określić moglibyśmy na podstawie identyfikacyjnego numeru albo ze względu na aspekty wyjątkowe, które definiują cechy tej osoby. Są to cechy fizyczne i umysłowe, kulturowe, socjalne albo ekonomiczne. Dane osobowe czasami są to pojedyncze informacje dla przykładu nr PESEL albo numer NIP, które pozwalają na odniesienie się do określonej osoby. W większej części wypadków pojedyncza informacja to nie są dane osobowe, gdyż są one zbyt ogólne lub mogą być także zaszyfrowane. Dopiero zestawienie tych informacji z dodatkowymi danymi zezwala na identyfikację danej osoby.
granie w pasjansa na komputerze

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
ochrona danych

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona danych osobistych jest to ochrona informacji, które tyczą się osób fizycznych przez podmioty, które dysponują takimi danymi. Zarówno chodzi tu o pojedyncze dane, które przedstawiają informacje osobowe, lecz również o całe zbiory danych. Taki obowiązek wynika z zapisu przepisów, gdyż każda osoba jest uprawniona do zabezpieczenia (PPOŻ Warszawa) danych osobistych. Jest to zabezpieczenie takich danych przed ich wyciekiem, stratą albo przed niepowołanym dostępem. Ogólnie mówiąc, jest to niedopuszczenie do tego typu sytuacji, żeby informacje te nie były przetwarzane przez osoby, które nie są do tego upoważnione.

Przepisy o ochronie danych osobistych nie definiują konkretnego rodzaju zabezpieczenia, gdyż to co odnajdzie zastosowanie przykładowo w biurze księgowym, może nie być już skuteczne w ogromnej korporacji. Dobór właściwych zabezpieczeń uzależniony jest od konkretnej firmy.
Kategoria: Bez kategorii
Tagi: , ,